G羹venli Al覺veri

KARTU玀 NED襤R?

MÜREKKEP KARTU玀U NED襤R?

Frans覺zca’ dan dilimize geçmi olan kartu kelimesi birçok üründe kullan覺labilmektedir, içerisindeki bir veya birden fazla materyali muhafaza ederek gerektiinde kullan覺lmas覺n覺 salayan gövdeye kartu denilmektedir.

Dolma kalemin içine konulan mürekkebi ta覺yan plastik tüpten, 60’ l覺 y覺llarda kullan覺lan oto teyplerindeki kasete kadar kartu denilmektedir, yaz覺c覺 kartular覺 da ayn覺 mant覺k çerçevesinde üretilmi ürünlerdir. Yaz覺c覺 kartular覺n覺 iki ayr覺 gurupta inceleyebiliriz; bunlardan bir tanesi yaz覺c覺 toner kartular覺d覺r.

Yaz覺c覺 toner kartular覺 içerindeki toner denilen kimyasal覺 kullanarak ka覺t üzerine bask覺 yapabilen yaz覺c覺 ekipmanlar覺d覺r. Toner kartuu içindeki toner, pudra k覺vam覺nda toz olmas覺na ramen mürekkep kartular覺 içlerinde likit mürekkep bar覺nd覺r覺rlar. Haznede bulunan bu mürekkep kartuun az覺ndaki gözle görülemeyecek kadar küçük deliklerden püskürtülerek ka覺t üzerinde bask覺 olutururlar.

Yaz覺c覺 kartular覺 iki ekilde üretilmektedir, bunlardan ilki bask覺 kafas覺 kartuun üzerinde bulunan mürekkep kartular覺d覺r. Bu kartular yaz覺c覺 ile hiçbir organik temasa geçmeden çal覺覺rlar ve yazd覺rma ileminin tamam覺n覺 kendileri yaparlar. Üzerlerindeki elektronik devrelerin yaz覺c覺daki devrelere temas ettirilerek sabitlendiinde yazmaya haz覺r hale gelirler. Yaz覺c覺dan ald覺klar覺 konutlara göre üzerlerindeki deliklerden gerekli miktar ve renk kullanarak ka覺t üzerinde bask覺y覺 olutururlar. Yazd覺rmay覺 salayan kafa kartu üzerinde bulunduundan, her deiimde bask覺 kalitesi yenilenir.

襤kinci tür yaz覺c覺 mürekkep kartular覺nda yazd覺rmay覺 salayan kafa yaz覺c覺 üzerinde sabittir, tak覺lan kartu yaln覺zca içindeki mürekkebe ta覺y覺c覺l覺k yapmaktad覺r. Yaz覺c覺 kafas覺 içindeki mürekkebi çekerek dierleriyle ayn覺 sistemde bask覺 yapar. Bu sistemle çal覺an yaz覺c覺larda bask覺 ilemini kafa yapt覺覺ndan, mürekkep bitmesi d覺覺ndaki sorunlar覺 kartu deitirerek çözmek mümkün deildir. Bu tip yaz覺c覺larda maliyet hesab覺 yap覺l覺rken yaln覺zca kartu fiyat覺 hesaplanmay覺p belli periyotlarda yazd覺rma kafas覺n覺n da deitirileceinden maliyet fiyatlar覺na eklenmesi mant覺kl覺 olacakt覺r.

Özellikle hatal覺 mürekkep kullan覺larak yap覺lan dolumlarda kafan覺n çok daha kolay t覺kanarak kullan覺lamaz hale gelecei unutulmamal覺d覺r.

Günümüzde kullan覺lan mürekkep püskürtmeli yaz覺c覺lar覺n büyük k覺sm覺nda kartu üzerinde çip ad覺 verilen ve yaz覺c覺ya gönderdiiniz bilgileri sayarak kartuun içinde kalan mürekkep miktar覺n覺 bildiren elektronik devreler mevcuttur. Çipler mürekkep miktar覺n覺 görmemesine ramen tahmini bilgiler vermektedir.

Mürekkep püskürtmeli yaz覺c覺 sat覺n al覺rken dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan birisi de yaz覺c覺n覺n kaç kartu kullanarak çal覺t覺覺d覺r. Özellikle iki kartu kullanan yaz覺c覺lardan kaç覺n覺lmas覺 gerekmektedir. Bunun nedeni ise ayn覺 gövde içinde üç renk bulunduundan ve renklerin oluabilmesi için üç haznenin de içinde mürekkep olmas覺 gerektiinden, renklerden biri dahi bittiinde kalan iki renkteki mürekkebi de kullanamayaca覺n覺zdan kullanmad覺覺n覺z ürüne ödeme yapm覺 olacaks覺n覺z.

Dört üniteli yaz覺c覺larda ise her renk mürekkep ayr覺 haznede olduundan yaln覺zca biteni deitirerek daha verimli çal覺abilirsiniz. KARTU玀 F襤YATLARI bask覺 kapasitelerine göre deikenlik gösterirken kutu üzerlerinde yazan yakla覺k bask覺 adetleri sizi yan覺ltmas覺n, bu adetler %5 doluluk oran覺 ile bask覺 yapman覺z neticesinde alabileceiniz tahmini ç覺kt覺 say覺s覺d覺r. Ancak gündelik kullan覺mda %5 doluluk oran覺 ile bask覺 yap覺lmas覺 neredeyse mümkün olmad覺覺ndan alaca覺n覺z ç覺kt覺 bu adetlerin çok çok alt覺nda olacakt覺r.