Güvenli Alışveriş

KAĞIT

İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarının başında gelen kağıt bulunduğu günden günümüze kadar insanlık için hizmet etmiştir. Cebimizdeki paradan okuduğumuz gazeteye, tuvalet kağıdından fotokopi kağıdına kadar modern insanın vazgeçemediği bu ürün günümüz teknolojisiyle ambalaj sektöründen duvar kaplamaya kadar hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. Kabuklu ağaçlardan elde edilen selülozun işlenmesi sonucu oluşan bu ürün o kadar çok tüketiliyor ki, doğada kesilen ağaçların zarar görmemesi için yurt dışındaki birçok büyük ölçekli kağıt üreticisi, fabrikalarındaki ham madde olarak kullanacakları ağaçları fabrikaların çevresindeki geniş arazilerde hızlı yetişen ağaçları yetiştirerek kullanmaktadırlar. Geri dönüşüme uygun olması, atık kağıtların toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlayan çok büyük bir sektör oluşturmuştur.

Doğanın zarar görmemesi açısından günümüzde geri dönüşüm büyük önem kazanmış, bilinçli tüketicilerin desteği ile kampanyalar düzenlenerek kullanımı biten bu değerli ürünün israf edilmeden yeniden kullanıma kazandırılması sağlanmıştır.

Her ne kadar geri dönüşüm imkanı bulunsa da geri dönüşüm yapılabilmesi için yine de hamurun içine önemli bir miktar ağaç yongası katılması gerekmektedir.

Bulunduğu zamandan bugüne insanlık için vazgeçilmez olmasına rağmen tüketim miktarı çok yüksek olmasından ve bu talebi karşılamak amacıyla ileri teknoloji ve büyük yatırımlar yapıldığından hala çok ucuz fiyatlara kağıt satılabilmektedir. Fiyatları çok ucuz olsa dahi üretimi oldukça meşakkatli olan bu değerli ürünün üretim aşamasında harcanan enerji ve ağaçlar olduğu gerçeği akıldan çıkartılmamalıdır.

 

FOTOKOPİ KAĞIDI

Fotokopi makinenizde ya da yazıcınızda kullanılabilmesi için evsafının birinci hamur olması gerekir. Birinci hamur dediğimiz üretim esnasında en kaliteli hamurun ayrıştırılarak bobin hale getirilmesidir.

Bobin haline getirilmiş birinci hamur kağıtlar A4 veya A3 dediğimiz boyutlarda kesilerek ambalaj yapılır. A4 normu 210x297mm ölçülerinde standart bir üründür. A3 boyutu ile A4 ölçülerinin iki katından yani 297x420mm ebatlarından oluşmaktadır. Fotokopi kağıdında genelde bu boyutlar kullanılmakla beraber özellikle proje kısmında kullanılan plotter yazıcılarda kullanılmak üzere A2, A1, ve A0 ölçülerinde üretim yapılmaktadır. Plotter yazıcılar için kullanılan bu ürünler plaka olabileceği gibi 42cm, 62cm ve 91cm eninde plotter rulo tabir edilen genelde 50 metre olarak satılan ürünler üretilmektedir. A4 fotokopi kağıdında kullanılan kağıt gramajı genelde 80 gram olmaktadır. 80 gr demek, 1 m2 kağıdın terazide tartıldığında olması gereken gramajıdır. 80 gramdan daha düşük gramajlı ürünler fotokopi ya da yazıcıda takılma ya da sıkışma yaptıklarından tercih edilmezler. En ucuz fotokopi kağıdı fiyatlarıyla satılan ve paket üzerlerinde gramajı yazmayan ürünler genelde düşük gramajlı ürünlerdir. Gramajın yüksek olması kullanım açısından daha iyi olsa da gramajlı ürünlerin fiyatları daha yüksek olduğundan tercih edilmezler. Piyasada en çok satılan gramajlı kağıtlar 90gr, 100gr ve 120gr olanlardır. 200gr üzerindekiler karton sınıfına girmektedir.

A4 fotokopi kağıdının kalitesini etkileyen önemli faktörlerden biri de dokusudur. Dokusu gevşek olanlar özellikle mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanıldığında mürekkebin dağılmasına sebep olurlar. Fiyatları etkileyen faktörlerden biri de nasıl kesildiğidir. Eski usul giyotinle kesile A4ler üzerinde statik elektrik oluşacağından yazıcı ya da fotokopi makinesiniz patenleri kasetten birden fazla çekecektir. Kullanılmadan önce havalandırılması sorunu biraz azaltsa da çoğu zaman çift çekmesine engel olamayacaksınız. Giyotinle kesin esnasında oluşan tozlar da fotokopi makinenizin kirlenmesine sebep olacaktır.

Laser kesim A4 fotokopi kağıdı kullanım için en uygun ürünlerdir. Statik elektrik ve toz oluşumu olmadığından kullanım esnasında sorunla karşılaşılmaz.

 

İTHAL A4 FOTOKOPİ KAĞITLARI

Ülkemizde selüloz üretimi pek gelişmediğinden bu ürünler ham maddede yarı mamul ve mamul olarak ithal edilmektedir. Ülkemizde Mopak, Vege ve Alkim kağıt üretimi konusundaki büyük firmalardır. Ancak ülkede tüketilen ürünlerin büyük çoğunluğu kullanıma hazır olarak paketlenmiş, hazır ithal ürünlerdir. İthal fotokopi kağıtları ithal edildiği ülkelere ve üretildikleri fabrikalara göre fiyatlandırılmaktadır.

Özellikle Çin ve Rusya menşeili olanlar pek tutulmadığından en ucuz fiyatlara bu ülkelerin mamulleri alıcı bulmaktadır.

Toptan A4 fotokopi kağıdı satışı ve ithali oldukça zor olduğundan toptancıları ve ithalatçıları pek fazla değildir. Ürün oldukça ağır olduğundan, rutubete ve güneşe karşı korunması gerektiğinden nakliyesi ve depolanması oldukça maliyetlidir. Rutubetli ortamda dahi bir süre muhafaza edilmesi kullanım esnasında bir çok probleme neden olur. Fotokopi makinesinin çıkışındaki ısıtıcı merdane yaklaşık 200oC ısıyla baskı yaptığından, ani ısınma ürünün ciddi deforme olmasına neden olmaktadır.

A1 fotokopi kağıdı toptancı ve ithalatçıların maliyetlerinin yüksek olmasına karşı kar marjlarının düşük olması sektör oyuncularının sürekli değişmesine, aynı marka ürünün ithalatçılarının sürekli değişmesine sebep olmaktadır.

 

UCUZ FOTOKOPİ KAĞIDI

Ofis kırtasiye ihtiyaçlarınızı gerek toptan kırtasiye firmalarından gerekse perakende kırtasiye firmalarından karşılıyor olun, kırtasiyede satılan binlerce ürünün fiyatını bilmeseniz de A4 fotokopi kağıdı fiyatlarını mutlaka bilirsiniz. Bir şirkette çalışan en alt kademe elemanından şirket sahibine kadar herkesin fiyatını bildiği bu ürün çocuğunu okula yazdıran Ayşe Hanım tarafından dahi çok iyi bilinen bir fiyat olduğundan gerek ithalatçılar gerek toptancılar gerekse kırtasiyeciler tarafından en düşük kar marjı uygulanarak en ucuz fiyatlara satılmaktadır.

Durum böyle olunca ithalatçılar ve toptancılar da en ucuz fiyatlı A4 fotokopi kağıdına yönelmek zorunluluğunu hissetmektedir. Bu nedenle bulabildikleri en ucuz ürünleri getirmekten geri kalmamaktadır. Özellikle okulların açılacağı dönemlerde kayıt yaptıran velilerden istenen fotokopi kağıtlarını karşılamak amacıyla fotokopi makinesinde çalışma imkanı olmayan ürünler ülkemize getirilerek perakende olarak satılmaktadır.

Sadece fiyatlarıyla ilgilenerek aldığınız bu ucuz ürünler kullanım esnasında size çok daha pahalıya mal olmaktadır. Fotokopi makinenize sıkışan her kağıt bir sürü zaman kaybı yanında fotokopi makinenizin içine toner tozu dökülmesine, sıkışan kağıdı çıkarmaya çalışırken fotokopi makinesi içindeki bir çok parçaya zarar verme ihtimalini arttırmaktadır. Özellikle sigorta şirketlerinin sattığı hasarlı ürünler (yağmur altında veya sel baskınına maruz kalmış) markalı dahi olsa çok ucuz fiyatlara satılmakta ancak ucuz aldım diye sevinen kullanıcılara büyük sorunlar çıkarmaktadır. Suyuna kesilmemiş veya gramajı çok düşük ürünlerin de fiyatları cazip olsa dahi kullanım esnasında verdikleri fireler hesaba katıldığında size en pahalı üründen dahi daha pahalıya mal olmaktadır.

 

RENKLİ A4 FOTOKOPİ KAĞIDI FİYATLARI NEDEN PAHALI

Günlük kullanımda en çok kullandığımız 80gr ve beyaz A4 fotokopi kağıtlarıdır. Özel amaçlı olarak gramajlı ürünler kullansak da renkli fotokopi kağıdı kullanımı oldukça düşüktür. Arz talep dengesi göz önüne alındığında en çok kullanılan ürünler en ucuzdur. Durum böyle olunca gramajlı ve renkli ürünlerin satışı oldukça yavaş ve stok maliyetleri yüksektir. Renkli A4 fotokopi kağıtlarının bir de üretim esnasındaki ek maliyetleri hesaba katıldığında fiyatlarının yüksek olması kaçınılmazdır. Fiyatları etkileyen diğer bir etken de ne şekilde renklendirildiğidir. Boyama yapılarak renklendirilenler biraz daha ucuz olurken hamuru renklendirilerek üretimi yapılanların satış rakamları daha yüksektir.

Gramajlı ürünlerde de sorun aynıdır. Talebin az olması yanında gramaj A4 fotokopi kağıdı kalitesinin de yüksek olması gerekmektedir. Dokusundan beyazlığına kadar yüksek kalitede üretilen gramajlı ürünlerin fiyatlarının standartlara göre daha yüksek olması kaçınılmazdır. Bobin haldeyken kilo fiyatlarıyla satılmasına rağmen mamul hale dönüştükten sonra fiyatların artmasının tek nedeni arz talep dengesinden oluşmaktadır.

 

SÜREKLİ FORM (BİLGİSAYAR KAĞIDI) ÖZELLİKLERİ

Dot matriks yazıcıların gözde olduğu dönemde vazgeçilmezimiz olan sürekli form kağıtları günümüzde eski değerlerini koruyamamaktadır.

Sürekli formlar 11x24 ve11x38 ölçülerinde imal edilmektedir. Ölçüleri garip şekilde metrik ve inch ölçü birimlerinin sentezinden oluşan bu ürünlerin net ölçülerini hesaplamak biraz kafa karıştırıcıdır. Boyları İngiliz ölçü birimi inchten alırken enlerini metrik sistemden yani santimetre cinsinden almaktadır. 11 inch yaklaşık 28 cm olduğunu düşünürsek yükseklikleri sabit olmakla beraber enleri 24 ve 38 cm olarak değişmektedir. Sürekli formların yanlarındaki delikler sayesinde yazıcıya sabitlenerek şerit kullanan bu yazıcılarda kullanılan kağıtlardır.

Günümüzde fatura ve makbuz dışında numaralı kağıt kullanılarak yevmiye ve kebir defteri olarak kullanılmaktadır.

Piyasada standart olarak satılan gramaj 60 gr olmasına rağmen özel durumlarda, yevmiye ve kebir defterleri hazırlanırken numaralı yapılanlarda 70  gr tercih edilmektedir.

Numaralı sürekli formlar yerine günümüzde laser yazıcılarda kullanılmak üzere A4 fotokopi formları kullanıldığından süratle piyasadan çekilmektedirler.

 

TERMAL FAKS KAĞITLARI

Faks cihazlarının bulunmasıyla birlikte kullanıma geçen faks kağıtları, faks makinesi üzerinde yazmayı sağlayan herhangi bir şerit ya da toner olmamasına rağmen kopya almanızı sağlayan üründür. Faks makinesi telefon hattından aldığı görüntüyü termal kafa vasıtasıyla ısıya dönüştürerek üzeri kimyasalla kaplı faks kağıdı üzerine yansıtır. Isıya karşı aşırı duyarlı olan bu kimyasal ısı gelen bölgeleri siyahlaştırarak ortaya görüntünün çıkmasını sağlar. Doksanlı yılların en revaçta olan bu ürünü günümüz teknolojisinde yerini hızlı mürekkep kullanan inkjet yazıcılara ve toner kullanan laser yazıcılara bırakmıştır.

En ucuz maliyetle çalışan faks cihazlarının tek maliyeti faks kağıdı ve elektrik olmasına rağmen alınan kopyanın ısı karşısında hemen bozulması ve faks kağıtlarının üzerindeki kimyasalın zaman içinde özelliklerini kaybetmesinden dolayı piyasadan çekilmeye başlamıştır. Genelde 210 mm eninde öretilen bu rulolar satış ölçüleri olarak 210x20, 210x30, 210x50 ve 210x100 metre ölçüleri ile anılır. 216x50 ölçüleri de kullanılabilir ölçülerdir. 210 bölüm milimetre cinsinden diğer ölçüler ise metre cinsi olarak anılan rulo ürünlerdir.

Termal kağıtlar günümüzde yazar kasa ve pos cihazlarında sıkça kullanılan kağıtlardır.

 

OTOKOPİLİ KAĞITLAR

Bir dönemin mucizesi kabul edilen otokopili kağıt, karbon kağıdı gerektirmeden alt kopyalara baskı yapılmasına izin veren ürünlerdir.

Günümüzde genelde fatura ve irsaliyelerde kullanılan bu malzemeler en az iki nüshadan oluşmakla beraber 5 nüshaya kadar çıkabilirler.

Yazılan yazının alt kopyalara geçebilmesi için dot matriks (şeritli) yazıcı kullanılması ya da bilye uçlu tükenmez kalemle yazılması gerekmektedir.

Genelde matbaaların tercih ettiği bu ürün ofislerimizde hesap makinesi rulolarında, bazı yazar kasalarda kullanılmakla beraber özel amaçlı kullanılmak üzere baskısız olarak üretilmiş nüshalı 11x24 ve 11x38 ölçülerinde sürekli formlarda kullanılmaktadır.

 

PLOTTER KAĞITLARI

A4 ve A3 formuna sığmayan büyük çizimleri kopyalamak amacıyla üretilen yazıcılara plotter denilmektedir. Plotter yazıcılarıyla genelde inşaat projeleri ve makine resimleri gibi detay gerektiren büyük çizimler yapılabilmektedir.

Bu özel yazıcılarda kullanılan ürünlere plotter kağıtları denmektedir. A2, A1 ve A0 ölçülerinde üretilen bu ürünler plaka formunda olduğu gibi rulo olarak da satılabilmektedir.

Plaka ürünlerin muhafazası zor olmasından kaynaklanan yüksek fiyatları nedeniyle rağbet edilenleri rulo profilinde olanlardır.

Genel olarak satılan plotter ruloları 42x50, 62x50 ve 91x50 boyutlarındaki plotter kağıtlarıdır. İlk yazılan ölçüler cm cinsinden ikinci yazılan ölçüler m cinsinden alınmıştır. En ucuz fiyatlarla satılan 80gr ağırlığında olan plotter kağıtlarıdır.

 

KANTAR FİŞİ

 

Kantar fişi sürekli form kağıt kullanılarak üretilen ve genel olarak yüksek tonajlı malzemelerin araç üzerinde tartılmasını sağlayan büyük ebatlı kantarların tartım sonucu kilogram cinsinden bulduğu değeri yazdırdığı kağıtlara kantar fişi denilmektedir. Kantar fişi ebatları genel olarak 6x16 cm boyutlarında üretilen otokopili kağıttır.

Kantar fişi fiyatları nüsha sayısına ve koli içindeki miktara göre farklılık gösterir, genel olarak 2 nüsha, 3 nüsha, 4 nüsha kantar fişleri en çok alıcı bulan ürünler arasında yer almaktadır. Kantar fişi örneği olarak sürekli form kağıdı düşünülebilir. Genel olarak baskısız kantar fişi kullanıldığından kantar fişi programı ne olursa olsun kolayca baskısız kantar fişi üzerine yazdırma yapabilir.