G羹venli Al覺veri

BO玀 TONER ALIMI

BO玀 TONER ALIMI N襤YE ÖNEML襤

bo toner

Yaz覺c覺 toneri dolduran firmalar覺n dalum yapt覺klar覺 kartular覺n kullan覺m ömürleri sonsuz deildir,birkaç dolumdan sonra kartu içindeki parçalar iyice y覺pranaca覺ndan bozulan kartular覺n yerine kullan覺lmak üzere orijinal bo toner al覺m覺 yapmak gerekmektedir,böylece parçalar覺 sadece bir kez kullan覺lm覺 bo kartu ile birkaç dolum daha yapabilme ans覺 doacakt覺r. Dolum yapan firmalar覺n bu ihtiyaçlar覺n覺 kar覺lamak amac覺 ile BO玀 TONER ALAN F襤RMALAR ortaya ç覺km覺t覺r. Yaz覺c覺 kartuu içinde kullan覺lan bir çok parçan覺n s覺f覺r覺 sat覺n al覺nsa dahi gövde y覺prand覺覺nda yap覺labilecek bir ey kalmamaktad覺r. Bu nedenle dolum yapan her firma için bo toner hayati önem ta覺maktad覺r,günümüz artlar覺nda her ofiste en az bir yaz覺c覺 bulunduu düünülürse ve kullan覺c覺lar覺n orijinal kartu almak yerine dolum yapt覺rmay覺 tercih ettiinden sürekli ihtiyaç duyulan önemli bir kullan覺m malzemesi haline gelmitir. Dolumcular覺n olduu kadar,kullan覺c覺lar içinde büyük önem ta覺yan bu ürüne çöp muamelesi yap覺lmay覺p,yeniden üretime kazand覺r覺lmas覺n覺 salamak gerektii ak覺ldan ç覺kar覺lmamal覺d覺r. Sat覺 fiyatlar覺 size çok cazip gelmese de en az覺ndan doay覺 korumak ad覺na hasas davran覺lmas覺 gerekmektedir.

BO玀 TONER ALIM F襤YATLARI linkini t覺klayarak al覺m fiyatlar覺m覺za ulaabilirsiniz.

Sat覺n al覺nmak istenen yaz覺c覺 kartuunun talebiyle doru orant覺l覺 fiyatlan覺r. 襤lgili tonerin arz talep dengesi dorultusunda fiyat覺 önemli deikenlikler gösterebilir, örnein samsung 1610 lazer printer kartuu eski model yaz覺c覺lar aras覺nda yer almaktad覺r, üretimi günümüzde yap覺lmayan 1610 yaz覺c覺lar覺n kulland覺klar覺 bo toner fiyatlar覺 ucuzlam覺t覺r.
襤lgili yaz覺c覺 kartular覺n boalm覺 kutusunun yeterli derecede talep görmemesinin nedeni kullan覺c覺 miktar覺n覺n azalmas覺ndan kaynaklanmaktad覺r, uzun y覺llar kullan覺lan yaz覺c覺lardan önemli çounluu hizmet sürelerini doldurduundan piyasada az miktarda kullan覺c覺s覺 kalm覺t覺r.
Halen ayn覺 printeri kullan覺ma devam eden firmalar覺n kullan覺m kapasiteleri düük olduundan yaz覺c覺lar覺 yorgun olmad覺覺ndan çal覺maya devam etmektedirler.
Genelde i hacmi düük olduundan halen kullan覺labilen yaz覺c覺lar覺n dolum talepleri s覺n覺rl覺 olaca覺ndan eski model bo toner kutusu fiyatlar覺 düük seviyelerde kalmaktad覺r.
Bo toner alan yerler genelde sürümü bulunan kartular覺 al覺p satmay覺 tercih ettiklerinden, ilem hacmi düük ürünlerin stok maliyetleri yüksek olmas覺 nedeniyle eski ürünlerden uzak durmaya çal覺makta veya minimum stok seviyesi tutmaktad覺rlar.
Oysa ayn覺 markaya sahip samsung 2165, 2165w, 3400, 3405, 3405f, 3405fw model yaz覺c覺lar覺n kulland覺覺 mlt-d101 yaz覺c覺 tonerleri revaçtad覺r. 襤lgili ürünler günümüzde halen üretildiinden 2165, 2165w, 3400, 3405, 3405f, 3405fw kartular覺 önemli ölçüde talep gördüünden bo toner sat覺 fiyatlar覺 yüksek seyretmesinin yan覺nda bo toner sat覺覺 yapan firmalar覺n yüksek stok seviyesiyle ellerinde bulundurduklar覺 ürünlerdir.
Boalm覺 kartular覺n önemli ölçüde deerli olduu farkl覺 konumlara bak覺ld覺覺nda, ilgili yaz覺c覺n覺n piyasada tükenme derecesinde olduu durumlard覺r. Tedavülden tamam覺yla kalkm覺 modellerin özel amaçl覺 kullan覺lmas覺 zorunlu ortamlarda kullan覺lmas覺 gerektiinde orjinal kartu dahi tedarik edilemedii durumlarda eski yaz覺c覺lar覺n boalm覺 kartular覺 önemli derecede deerlenmektedir.
Elinizde bulunan boalm覺 kartular覺n güncel fiyatlar覺n覺 internet sitemizden veya telefon ederek ilgili arkada覺m覺zdan kolayl覺kla örenebilirsiniz.
 

 

TONER NED襤R TONER F襤YATLARI TONER DOLUM F襤YATLARI TONER DOLUMU ZARARLARI OR襤J襤NAL TONER NASIL ANLA玀ILIR
TONER TOZU OR襤J襤NAL TONER TONER TOZU F襤YATLARI UCUZ TONER DOLUMU DOLUM YAPILAN LASER YAZICILAR
TONER Ç襤P襤 BO玀 TONER ALIMI MUAD襤L TONER (yan sanayi) OR襤J襤NAL TONER ALIMI KOLAY DOLUM YAPILAN YAZICILAR
KAL襤TEL襤 TONER TONER DOLUMU MUAD襤L TONER F襤YATLARI BO玀 TONER ALAN F襤RMALAR YAZICI ALIRKEN NELERE D襤KKAT ED襤LMEL襤
BO玀 TONER TONER YEN襤LEME UCUZ MUAD襤L TONER BO玀 TONER F襤YATLARI TOPTAN MUAD襤L TONER
B襤TMEYEN TONER GARANT襤L襤 TONER OR襤J襤NAL TONER F襤YATLARI TONER DOLUMU NASIL YAPILIR